Faktisk.
Faktisk.

Faktisk vil nå ut med fakta til flere. I ny drakt får de den samme troverdigheten i utseendet som de har i fagfeltet sitt.

Nye nettsider som gir god lesbarhet og god kontroll for redaksjonen i Fakisk på baksiden.

To sider av en sak

Det visuelle konseptet tar tak i kjernen av det Faktisk jobber med: Påstanden er en side av saken - konklusjonen er en annen. Vi har to klammer som settes sammen til F-en i logoen. Klammene brukes også for å skille mellom påstand og konklusjon i artiklene, på animasjoner, skjemafelter og andre steder.

To skrifttyper

Vi setter påstand og konklusjon i hver sin font, for å videre understreke forskjellen. Valget falt da på to svært ulike fonter - en helt enkel og en litt mer klassisk og vakker. Den sterke kontrasten mellom fontene brukes aktivt til å skille mellom ulike typer innhold.

To skrifttyper: Unica77 og Tiempos

De to skrifttypene brukes for eksempel i menyen på nettsiden for å skille på redaksjonelt innhold og informasjon om Faktisk.

To farger

Sort og hvitt var et naturlig valg for en organisasjon som jobber med faktasjekking. Det spiller også videre på konseptet med to sider av en sak.

Samtidig har vi laget en bredere palett med støttefarger til bruk i grafer, diagrammer og lignende.

«Vi opplever at den nye visuelle identiteten gir oss mer troverdighet, og at den er mer i tråd med hvem vi faktisk er.»

Faktisk.

En nettside

Det nye nettstedet er brukertestet og justert for å sikre en god leseopplevelse og gjøre det enkelt for andre redaksjoner å finne og bruke innholdet Faktisk produserer.

Forsiden til faktisk på mobil

Redaksjonell kontroll

Innholdet styres nå gjennom CMSet Sanity, som gir Faktisk mulighet til å vekte, plassere og promotere mange typer innhold på fronten. Flere kan også redigere i artikler samtidig, med autolagring og versjonskontroll. Det gjør arbeidet med innholdet langt mer effektivt enn tidligere.

Faktisk.no: Forsiden

Remin:Design og utvikling av 220 kommuners viktigste verktøy for smittesporing under pandemien.