Vi er skikkelige gode til å lage digitale produkter, fra idé og konsept til lansering.

Identitet og merkevare

Få en splitter ny merkevare, eller moderniser den eksisterende merkevaren. Enten dere trenger nytt navn, ny visuell identitet, eller dere er på jakt etter en unik stil og tone — så finner vi sammen ut av hvem dere er og hvordan dere kan skille dere ut.

Som en del av merkevareprosessen kan vi levere designsystemer, maler til sosiale medier og presentasjonsmaler, visittkort, roll-ups, plakater eller annet merch.

Nettsider og utvikling

Nettsidene vi utvikler er alltid skreddersydd for å nå målene til bedriften din, og bygget med brukervennlighet og tilgjengelighet i fokus. Vi fikser både design og utvikling, setter opp publiseringsløsning (CMS), kobler til domenet og setter opp nødvendige integrasjoner. Som regel bruker vi Sanity, som sikrer en solid og brukervennlig rigg som er enkel å ta hånd om etter lansering.

Digitale produkter

Noen ganger er det avgjørende å utvikle en dedikert app til produktet. Andre ganger trengs det et støttessystem, som for eksempel en forhandlerportal, en journalløsning, eller et helt CRM-verktøy. Alt dette og mye mer har vi lagd, og vi trives veldig godt når vi får være med på å lage noe helt nytt, og gjerne noe som utfordrer oss.

Forretningsutvikling

Mange av de vi jobber med har kun en god idé og dedikert kompetanse innenfor et fagfelt. For å sikre at idéen blir en suksess hjelper vi med markedsavklaring, konseptutvikling og produktledelse. Vi har lang erfaring med å jobbe med oppstartsbedrifter, og er derfor godt vant til å vurdere, raffinere og foredle idéer, og utvikle dem til gode og levedyktige konsepter.

Rådgivning

Snakk med eksperter som har vært der du er nå, så slipper dere hodebry og brannslukking i fremtiden. Vi gir rådgivning om det å drive en startup helt fra starten, og om teamledelse og personaloppfølging i både startups og mer etablerte virksomheter.

Trenger noen i bedriften 1:1-sparring på UX, tekst, prosjektledelse, tech eller design, fikser vi det. Vi kan evaluere noe dere har lagd selv, hjelpe til med å foredle og beskrive en idé, og bistå med “second opinion” om dere usikre på om det dere har fått fra andre leverandører holder mål.

Vi har også ekspertise på universell utforming, og hjelper dere med å evaluere de digitale kanalene med mål om å gjøre dem tilgjengelige for alle.

Kurs og foredrag

I Behalf har vi flere erfarne kursholdere, blant annet med undervisnings- og fagansvarserfaring fra NTNU. Trenger bedriften et kurs i innholdsforvaltning, hvordan skrive for web, universell utforming, brukervennlighet eller noe annet vi er gode på, skreddersyr vi et opplegg for akkurat dere.

Vi kan også tilby ulike opplegg for foredrag til konferanser, inspirasjonssamlinger, kickoffs eller andre anledninger.

We have several experienced lecturers in Behalf. We offer courses in content management, writing for the web, universal design, UX, and more. If you need something else, we can create a custom course just for you.

We can also offer various programs for lectures at conferences, inspiration gatherings, kickoffs, and other occasions.

Hjelp til rollen

Trenger du en Design Lead, Tech Lead eller Product Lead? I tillegg til å lede egne prosjekter og samarbeid, tar vi også ta dette ansvaret hos bedrifter mens de leter etter riktig person. Vi hjelper såklart til med rekruttering, onboarding og overlevering. Det er kanskje spesielt viktig i små bedrifter og startups, for det er ikke enkelt å vurdere kompetanse som dere mangler i bedriften.

Slik jobber vi

Vi behersker de fleste metodene, prosessene og teknikkene innen digital produktutvikling. Folka hos oss har unik kompetanse og har i mange år tilhørt Norges fremste fagmiljøer på bruker- og kundeopplevelse.

Metoden er ikke så viktig

Mens fagfeltet preges av skiftende trender, buzzord og nye begreper, er vi mest opptatt av å ha riktig fokus. Metodikk som design thinking, tjenestedesign, design og brand sprinter kan være nyttig, men det er ikke selve målet. Leveransen vår er aldri en designsprint eller et smidig prosjekt. Leveransen vår er en løsning på problemet dere trenger hjelp til å løse.

Design og funksjonalitet

Det er en selvfølge at det vi lager er brukervennlig og inkluderende, og at det bidrar til å gjøre opplevelsen bedre for den som skal bruke produktet eller tjenesten.

Det er ingen motsetning mellom brukervennlighet og estetikk. Vi er ikke fornøyde før vi har lagd noe som fungerer, er enkelt å bruke *og* som ser bra ut.

Ett team

Når vi jobber sammen med andre bedrifter fungerer vi som ett team, der vi jobber parallelt og ikke i stafett. Det er ikke oss og dere — vi utvikler produktet sammen og eier både suksessene og utfordringene sammen.

Lage, teste, iterere

Vi starter å lage noe så raskt vi har en brukbar idé om hvilket problem vi skal løse og hvordan vi kan løse det. Den raskeste og beste måten å bygge produkter på er å lage noe, teste det, og iterere, helt til vi kommer i mål.

Vi jobber etter en hardt prioritert backlog der både vi og dere har eierskap, og omprioriterer jevnlig.

Utfordrer, ikke utfører

Vi har laget produkter innenfor de fleste bransjer. Det beste resultatet kommer når vi bruker erfaringen og kompetansen vår til å utfordre status quo, og ikke velger enkleste vei ut. Som regel mener vi mye underveis, noe som sikrer at produktene vi lager holder høy kvalitet som tåler tidens tann.