Remin
Remin

220 norske kommuners viktigste digitale verktøy for å håndtere koronapandemien.


Remin Smittesporing, skjermbilde

Da pandemien kom, og i de første månedene etterpå, måtte hver enkelt kommune ha kontroll på alle som var blitt smittet, finne ut hvem de hadde vært i nærkontakt med, og varsle dem.

Penn og papir mot en pandemi

De fleste kommuner hadde ikke noe verktøy for smittesporing da koronapandemien kom, og mange brukte penn og papir i starten. Dersom ingen lagde et verktøy som gjorde dette arbeidet mer effektivt, fantes det ingen måte å holde tritt med antallet som ble smittet.

Fra idé til selskap på 3 uker

Kommuneoverlegen i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, så problemet i sin egen kommune og tok kontakt med gamle kjente i IT-bransjen. Hvor vanskelig var det å lage noe som løste problemet? De ble enige om at det måtte være mulig, og etablerte Remin som et privat selskap, uten bindinger til kommunale eller statlige virksomheter, og finansierte selv utviklingen og driften i oppstartsfasen. Det som startet som en frustrasjon, ble til en idé som så endte med å bli det mest utbredte smittesporingsverktøyet i Norge.

«Vi ønsket å gi smittesporerne effektive verktøy i møte med en pandemi vi ikke visste hvor farlig eller smittsom var.»

Ingebjørn BleidvinKommuneoverlege og gründer
Tidslinje 2020, lansert i mai og 131 kommuner i bruk i september

Aldri før har et helt nytt produkt fra en nystartet privat aktør så raskt blitt anskaffet og gjort til kritisk infrastruktur for norske kommuners krisehåndtering.

Klarspråk ga rask onboarding

Over hele landet ble helsesekretærer, fysioterapeuter og andre helsearbeidere som ikke hadde førstelinjeoppgaver med å håndtere pandemien direkte, beordret til å drive med smittesporing og nærkontaktvarsling. Det var lite tid til opplæring, og man kunne slett ikke ta for gitt at alle som skulle bruke systemet hadde nok fagkunnskap om smittesporing til å forstå fagspråket innenfor den fagdisiplinen. Derfor var det avgjørende at verktøyet var så enkelt og intuitivt som mulig, og klarspråk var en sterk føring helt fra starten av.

Én person i support

Fram til og med den store smittetoppen i november 2020, sto medisinsk ansvarlig for løsningen alene for all support for cirka 200 kommuner - uten at mange måtte vente lenge på å få hjelp. Dette var mulig fordi løsningen var så enkel å ta i bruk. De aller fleste kundene tok i bruk verktøyet helt uten å føle behov for ekstern opplæring eller detaljerte brukermanualer.

«En tidlig kunde spurte om brukermanual og kursing da de signerte kontrakten. Men etter at de fikk innlogging til verktøyet og prøvde selv, hørte vi ikke noe mer om det. »

Ingebjørn BleidvinKommuneoverlege og gründer
Selvrapportering av nærkontakter, skjermbilde

Det var avgjørende at smittesporing i kommunen ble så effektivt som mulig, og at de som var smittet fikk mulighet til å bidra med så mye som mulig informasjon selv.

«Vi sparer nå 3 timer per smittetilfelle sammenliknet med penn og papir.»

-Dette hevdet mange av kommunene som brukte Remin. Over 800 000 smittetilfeller ble til slutt registrert i Remin.
Mobil med SMS varsling om karantene

Tidlig varsling av nærkontakter, reduserer risikoen for at de vil smitte andre. I Remin fikk kommunene et verktøy for å sende SMS til nærkontakter med en gang de fikk kjennskap til dem.

Design- og utviklingsprosess under en krise

Vi i Behalf fikk ansvar for design og utforming av tjenesten, og utvikling og drift av frontend-laget i løsningen. Målet var å lage effektive og brukervennlige løsninger, og få dem ut til brukerne så raskt som mulig.

Rett i produksjon

Teamet jobbet tett og tverrfaglig med raske iterasjoner. Nye funksjoner og løsninger ble av og til testet direkte i produksjon. Dette gjør man som regel ikke, særlig ikke i helsesektoren, men her var behovet for raske løsninger stort, og konsekvensene av å gjøre feil mindre dramatiske.

Merkevare uten visuell identitet

Det ble aldri prioritert å jobbe med identitet og merkevare for tjenesten, siden markedssituasjonen var såpass unik og tiden var såpass knapp. Det viktigste vi kunne gjøre for merkevaren var å lage et verktøy som løste problemet til kommunene. Det gjorde vondt for designerne i teamet da, men i dag tenker vi nok at dette var det riktige valget.

Landingssider og logo er fortsatt den dag i dag laget av en kommuneoverlege fra Hadsel.

En kommunelege fant opp et system som 200 kommuner nå har tatt i bruk

Skjermbilde fra NRK Dagsrevyen 14. januar 2021, hvor Remin og teamet bak ble presentert.

Remin i media

VG, 18. Mai 2020

Kommunelege lagde eget system for smittesporing: − Hadde ikke tid til å vente

Bergens Tidende, 14. september 2020

Smittesporerne i Bergen har endelig fått bedre verktøy enn penn, telefon og regneark

NRK TV, 14. Januar 2021

Innslag på Dagsrevyen om Remin smittesporing

NRK, 25. Januar 2021

Kommunelege fant opp smittesporingssystem: – Enorm gevinst for samfunnet

Historisk posisjon

Remin ble som eneste ikke-offentlige virksomhet, bortsett fra vaksineprodusentene, navngitt i Koronakommisjonens rapport. Remin har bygget infrastruktur som Norge ikke hadde i tilstrekkelig grad før 2020.

Remin fikk en mer sentral posisjon i arbeidet med håndteringen av pandemien enn vi hadde turt å håpe på, og det har åpnet seg dører til andre deler av helsesektoren der behovet for en ny generasjon digitale løsninger er sårt tiltrengt.

DOGA-merket

I 2023 fikk Remin tildelt DOGA-merket (tidligere Merket for god design). DOGA-merket for design og arkitektur er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Bestilling av koronavaksine, skjermbilde

Enkel timebestilling av koronavaksine ble utviklet for å ta unna den store etterspørselen vi visste ville komme i 2021.

«Vi i juryen er imponert over dette enestående produktet fordi det har et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt og baserer seg på klarspråk.»

Resultater

220 kommuner

Gjennom pandemien tok 220 av Norges omtrent 350 kommuner i bruk verktøyet for smittesporing. I disse kommunene bor 3,5 millioner av Norges innbyggere.

800 000 smittetilfeller registrert

Over åtte hundre tusen personer med ett eller flere smittetilfeller har blitt registrert.

Én million vaksinedoser

Systemet er brukt til registrering av omtrent en million vaksinedoser.

Over 500 000 timer spart

Kommunene vi snakket med anslo at de sparte omtrent tre timer per smittetilfelle ved å bruke Remins selvrapportering av nærkontakter sammenliknet med penn og papir. Med mange hundre tusen registrerte smittetilfeller i systemet, snakker vi i alle fall om en besparelse på over fem hundre tusen timer i kommunenes førstelinje.

Reddet liv

Flere kommuner har gitt uttrykk for at Remin har vært et helt avgjørende verktøy i arbeidet med å kartlegge og raskt følge opp Covid 19-tilfeller, og at dette har bidratt til å unngå tap av liv. For samfunnet som helhet er det en uvurderlig verdi i at kommunenes førstelinje ikke brøt sammen, men klarte å håndtere selv de største smittetoppene.

DOGA-merket 2023

"Remin Smittesporing tildeles DOGA-merket for design og arkitektur for eksemplarisk bruk av interaksjons- og tjenestedesign til et samfunnsnyttig formål. Andre har mye å lære av Remins tydelige og enkle formspråk."

Økonomisk overskudd

Remin leverte et positivt resultat i 2020 og et svært godt resultat i 2021. Selskapet ble kjøpt opp av Kernel AS (en del av A. Wilhelmsen-konsernet) som del av deres satsning på helseteknologi. Teamet bak Remin ble med å starte Aidn, et pasientjournalsystem for kommunene.

Medvirkende

Analytika

Grunnla selskapet sammen med kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin

Deepinsight

Back-end utvikling og drift

Behalf

Frontendutvikling, design, interaksjonsdesign

Foodsteps:Merkevare, design og teknologi for videokokebok-app.