• UI-element fra Maxbos designsystem
  • Foodsteps ikoner

Dette er oss

Det du trenger å kunne

Utdannelse og erfaring

De holdningene du trenger å ha

Kundene våre

For Klassekampen har vi vært med på å designe og utvikle klassekampen.no. Dette har løftet Klassekampen fra å være en ren papiravis, til å bli en digital utgavebasert dagsavis som tar både journalistikk og leseopplevelse på alvor.
Brukertesting av klassekampen.no

Produkter som begeistrer

Arbeidsforhold til å leve med

Joakim og Markus diskuterer designvalg

Dette tilbyr vi

Slik søker du