Oslo Nye Høyskole

Ny visuell identitet og oppfriskning av nettside.

Små grep med stor effekt

Oslo Nye Høyskole (ONH) (tidligere kjent som Bjørknes Høyskole) hadde behov for en mer stødig og solid profil, som i større grad reflekterte hvem de er som høyskole.

I 2021 oppdaterte de sin visuelle identitet, men merket etterhvert at de manglet elementer for at de kunne bruke profilen i forskjellige flater.

Fonten deres fungerte ikke bra på nett og i andre digitale flater. Den var for tynn og følgte ikke kravene til universell utforming, da kontrasten ble for dårlig. For å øke lesbarheten på skjerm, valgte i stedet å bruke kombinasjonen Lettera som profilfont og til titler og Inter for brødtekst.

For å gjøre profilen mer solid jobbet vi spesielt med å forbedre fargepaletten deres. Fargepaletten inneholdt mange signalfarger og det var nødvendig å se på behovet og bruken av disse. Videre så vi på å etablere gode retningslinjer og et system for hvordan bruke de nye og eksisterende fargene på forskjellige flater.

Nettside

Samtidig som vi oppdaterte den visuelle identiteten, designet vi også de viktigste sidene på nettsidene til Oslo Nye Høyskole. Mye av innholdet opplevdes som likt på grunn av et repetativt design og gjenbruk av de samme komponentene.

Vi designet en forside som fortalte en tydeligere historie, og som i større grad skulle veilede besøkende slik at navigasjonen føltes enklere. I tillegg forbedret vi søknadskjemaet for studier, som kanskje er noe av det viktigste på nettsiden til skolen.

Resultatet av redesignet ble en nettside som opplevdes som mer vennlig, med flere bilder og dagsaktuelt innhold. Det er også enklere for potensielle studenter å søke på studier.